Doa-doa Memohon Pertolongan Allah dalam Ayat Al-Quran

Banyak sekali doa-doa memohon pertolongan Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk untuk umat Muslim sejak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Ada berbagai macam petunjuk yang dapat ditemukan seperti ilmu ekonomi, keluarga, geografi, dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga terdapat doa-doa memohon pertolongan Allah. Doa-doa ini dapat kita lafalkan dalam kondisi sulit.

Wabah corona virus memiliki sifat penyebaran yang unik. Dalam waktu satu bulan, jumlah angka pasien terinfeksi menembus angka seribu. Jika wabah ini tidak diatasi bersama-sama, kita akan kewalahan menghadapi tingkat kematian yang tinggi secara bersamaan. Doa memohon pertolongan Allah, dapat disertakan dalam ikhtiar kita bersama.

Allah Maha Berkehendak Atas Segala Sesuatu

Allah, Tuhan Yang Mahakuasa. Satu-satunya Dzat yang memiliki kuasa di luar batas kemampuan manusia. Allah yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Jika Dia berkehendak, maka apa yang dikehendaki akan terjadi.

Saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Sebuah ujian yang harus kita lalu bersama-sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.”

Baca juga: Ini 4 Penyebab Terjadinya Bencana Alam Menurut Al-Quran

keutamaan-membaca-al-quran
Ilustrasi Al-Quran

Dalam Al-Quran Surat Ali ‘Imran ayat 160 Allah berfirman, “Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

Dalam kondisi kesulitan menghadapi wabah virus covid-19, hanya kepadaNya kita harus berserah diri, memanjatkan doa-doa memohon pertolongan Allah. Memohon agar wabah ini dapat segera berlalu. Memohon agar para tenaga medis diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas. Memohon agar para pasien dapat segera disembuhkan. Sehingga Indonesia dapat kembali pulih.

“Musa berkata kepada kaumnya: Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-A’raaf ayat 128)

Baca Juga: Doa Qunut Nazilah dalam Ikhtiar Menghadapi Wabah Virus Corona

Doa Memohon Pertolongan Allah dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai pedoman umat Muslim dalam menjalani hidup. Doa-doa memohon pertolongan Allah juga terdapat di beberapa surat dan ayat. Berikut ini adalah lafal doa yang dapat kita panjatkan setelah salat wajib.

1. Surat Al-Fatihah: Surat Pembuka

Bismillahirrahmaanirrahiiim. Alhamdulillahirobbil’aalaamiin. Arrahmaan nirrahiim. Maalikiyaw middiin. Iyyaa kana’budu wa iyyakanas ta’iin. Ihdinashiraathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghoiril maghdhuubi ‘alaihum wa laadhdhooolliin.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan.

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

2. Surat Al-Ikhlas: Hanya kepada Allah Kita Bergantung dan Memohon Pertolongan

Qul Huwallahu ahad. Allahushshomad. Lam yalid walam yuulad. Wa lam yakullahuu kufuwaan ahad.

Artinya: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

3. Surat Al-Falaq: Doa Memohon Perlindungan Dari Kejahatan MakhlukNya

Qul a’uudzubirobbilfalaq. Minsyarrimaakholaq. Wa minsyarri ghoosiqin idzaa waqab. Wa minsyarrinnaffaatsaatifil’uqod. Wa minsyarrihaasidin idzaahasad.

Artinya: “Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.”

Baca juga: Bagaimana Cara Agar Doa Mustajab

4. Surat An-Naas: Memohon Perlindungan Allah Dari Tindak Kejahatan Saat Wabah

Qul a’uudzubirobbinnaas. Malikinnaas. Ilaahinnaas. Minsyarrilwaswaasilkhonnaas. Alladzii yuwaswisufiishuduurinnaas. Minaljinnathiwannaas.

Artinya: “Katakanlah: Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

5. Surah Huud ayat 47, Doa Nabi Nuh Memohon Pertolongan Allah

Qoola robbi innii a’uudzubika an asalaka maa laisa liibihi ‘ilm, wa illaa taghfirlii wa tar hamniii akumminalkhoosiriin.

“Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.”

6. Surah Al-Mumtahanah ayat 4, Memohon dan Berserah kepada Allah

Robbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykalmashiir.

Artinya: “Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

Baca juga: Doa Agar Bebas dari Utang, Diamalkan Sebelum Tidur

doa-memohon-pertolongan-Allah
Para insan Dompet Dhuafa memanjatkan doa bersama.

7. Surah Al-Baqarah ayat 201, Doa Memohon Perlindungan di Dunia dan Akhirat

Robbanaa aatinaa fiiddunyaa hasanah wa fil aakhirothi hasanah wa qinaa ‘adzaabannaar.

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Doa Memohon Pertolongan Allah Disertai Ikhtiar

Dalam setiap doa, ada usaha yang menyertai. Allah melihat bagaimana kesungguhan hambaNya, yang berusaha dan berdoa memohon perlindunganNya. Sahabat dapat ikut serta berikhtiar bersama Dompet Dhuafa, untuk menangkal penyebaran virus corona.

Mari kita bersama berusahan, serta melafalkan doa-doa memohon pertolongan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an. Jika Sahabat kesulitan untuk menghapalkan arabnya, kamu juga dapat membacanya dalam bahasa Indonesia. Semoga wabah virus covid-19 dapat segera mereda. Aamiin yaa Rabb.

Selain berdoa, kita pun juga bisa berikhtiar dengan berbagi pada sesama. Sedekahkah sebagian harta kita untuk hidup yang lebih berkah dunia dan akhirat.