Kalkulator Zakat

Ayo hitung zakat penghasilan Anda di sini!

Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan yang berada diatas nisab. Nisab Zakat Penghasilan adalah setara 85 gr emas.
Anda harus mengisi pendapatan per bulan.
* Dapat disesuaikan dengan harga beras per-kg saat ini (misal Rp 10.000)
Bayar Zakat Sekarang

Ayo hitung zakat maal kamu di sini!

Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender.
Nisab yang digunakan

Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

Bayar Zakat Sekarang