Kalkulator Zakat

Ayo hitung zakat penghasilan Anda di sini!

Model memperoleh harta penghasilan dari profesi mirip dengan panen dari hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling (setara dengan 522 kg beras) dengan waktu pengeluaran zakat (haul)nya setiap kali menerima penghasilan (gaji). Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
Anda harus mengisi pendapatan per bulan.
* Dapat disesuaikan dengan harga beras yang biasa dikonsumsi (default Rp 10rb/kg)
Bayar Zakat Sekarang

Ayo hitung zakat maal kamu di sini!

Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender.
Nisab yang digunakan

Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

Bayar Zakat Sekarang