3 Alasan Kenapa Hewan Kurban Harus Jantan

Kenapa hewan kurban harus jantan tentu menjadi pertanyaan bagi Sahabat yang ingin berkurban. Sebenarnya, dalam memilih hewan kurban tidak harus jantan.  Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa menjelaskan bahwa umat Islam boleh memilih hewan kurban jantan atau betina. Tidak harus hewan yang jantan, yang penting memenuhi syarat dari jenis hewan, usia, kondisi fisik dan kesehatannya.

Hal tersebut sesuai dengan hadits dari Ummu Kurzin, Rasulullah bersabda, “Anak laki-laki hendaklah diakikahi dengan 2 kambing. sedangkan anak perempuan dengan 1 kambing. Tidak mengapa bagi kalian memilih yang jantan atau betina dari kambing tersebut.” (HR An-Nasai dan Abu Dawud. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Walaupun demikian, ada alasan yang sangat menganjurkan kenapa hewan kurban harus jantan. 

Baca Juga: Berapa Umur Sapi Untuk Kurban dan Ciri Fisik Sehatnya

Anjuran Kenapa Hewan Kurban Harus Jantan

Kurban merupakan ibadah yang menjadikan seorang muslim semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kurban sebagai bentuk rasa syukur dan penghambaan kepada Allah Swt. 

Dalam Quran Surah Al Hajj ayat 34 berbunyi, “Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserah dirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).”

Baca Juga: Kurban Jantan atau Betina, Manakah yang Terbaik?

1. Harga Kurban Jantan Lebih Mahal

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, “Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya.” (HR Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa selain memenuhi syariat fisik dan kesehatan, hewan kurban dianjurkan yang harganya lebih mahal dan sangat berharga bagi pemiliknya. Nilai yang mahal ini tentu akan menyentuh perasaan pengorbanan bagi muslim yang menjalankan ibadah kurban. Secara umum, harga hewan kurban jantan lebih mahal daripada kurban betina. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada kondisi tertentu, hewan kurban betina bisa lebih mahal daripada kurban jantan.

Baca Juga: Kurban untuk Palestina: Wujud Kepedulian Nyata Umat Islam

2. Alasan Kenapa Hewan Kurban Harus Jantan yaitu Mengikuti Sunnah Rasulullah

Imam Nawawi berkata, “Berkurban dengan yang jantan lebih utama daripada betina dalam mazhab Syafi’i.”

Imam Abu Bakr Ibnul ‘Arabi juga berpendapat serupa, “Pendapat yang paling tepat ialah berkurban dengan hewan jantan lebih utama daripada betina.”

Pendapat para ulama di atas berdasarkan sebuah hadits tentang keputusan Rasulullah memilih hewan kurban jantan. Berikut haditsnya:

Qutaibah mengabarkan bahwa Abu Awanah mengatakan dari Qatadah dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor kambing jantan yang berwarna putih, dan bertanduk dua. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan takbir, dan dengan meletakkan kaki beliau di atas sisi kambing itu.” (HR Muttafaq ‘alaih).

Baca Juga: Kurban di Luar Negeri: Kebaikan yang Menjangkau Dunia

3. Kenapa Hewan Kurban Harus Jantan Berdasarkan Ilmu Peternakan

Dalam ilmu peternakan, untuk menjaga kestabilan populasi hewan ternak, maka dianjurkan untuk memilih hewan kurban jantan. Berdasarkan usia kawin dan hamil, kambing dan domba memasuki masa kawin pada usia 10-12 bulan, dan membutuhkan 5 bulan untuk hamil dan melahirkan, serta 2 bulan menyapih anak. Di sisi lain, syarat usia kurban kambing dan domba yaitu kisaran usia 1-2 tahun. Di mana usia ini kambing dan domba jantan sudah melewati masa kawin, dan siap untuk dikurbankan. Sedangkan bagi yang betina, masih perlu untuk mengajari anak-anak mereka untuk menjalani hidup.

Sapi dan kerbau memasuki masa kawin pada usia 1-2 tahun. Sapi dan kerbau betina mengalami kehamilan dan menyusui kurang lebih satu tahun. Syarat usia kurban untuk sapi dan kerbau ada di 2 memasuki 3 tahun. 

Baca Juga: Awal Mula dan Perkembangan Program Tebar Hewan Kurban

Kurban di Dompet Dhuafa Pasti Jantan

Walaupun tidak ada ketentuan khusus dalam syarian kurban harus jantan, namun hewan kurban jantan sangat dianjurkan. Dompet Dhuafa memberdayakan para peternak lokal dengan Quality Control secara berkala, memastikan hewan kurban sehat dan sesuai dengan syariat. Tebar keberkahan hewan kurban bersama Dompet Dhuafa, dengan klik gambar di bawah ini.

Harga Kurban 3 Pasti Dompet Dhuafa